BẢNG TRA SỐ ĐỀ THEO GIẤC MƠ- CHỮ CÁI “O”.

nhà cái K8 giải trí

BẢNG TRA SỐ ĐỀ THEO GIẤC MƠ ( Theo thứ tự A,B,C)

849 Ổ khóa 95 – 86

850 Ô tô cháy 47 – 56

851 Ô tô hồ lô kẹt chết người 12 – 21 – 26

852 Ô tô kẹp chết người 07 – 70

853 Ôm nhau 64 – 85 – 97

854 Ông chủ 21 – 26 – 22 – 27

855 Ông cụ già 15 – 65 – 56 – 96

856 Ông già cho quà 75

857 Ông già 36 – 56 – 76

858 Ông sãi, bà sãi 16 – 56 – 36

859 Ông sư 16 – 61 – 36

860 Ông táo 40 – 45 – 80 – 85

861 Ông trời 37

862 Ông tượng 82 – 06 – 43 – 88

(tiếp tục cập nhật tại sodeviet.com)

Leave a Comment