BẢNG TRA SỐ ĐỀ THEO GIẤC MƠ- CHỮ CÁI “Q”.

nhà cái K8 giải trí

BẢNG TRA SỐ ĐỀ THEO GIẤC MƠ ( Theo thứ tự A,B,C)

875 Quả bàng 31 – 32

876 Quả bóng 11 – 45 – 72

877 Quả bưởi 01 – 09 – 70

878 Quả cam 05 – 25 – 55

879 Qụa chết 36 – 80 – 85

880 Quả chuối 34 – 43

881 Quả đu đủ 58 – 89

882 Quả dừa 50 – 70 – 09

883 Quả na 13 – 14

884 Quả quất 30 – 70

885 Quả rụng 89 – 93

886 Quả trên cây 84 – 48

887 Quả 26 – 60

888 Quái vật 30 – 39 – 17

889 Quần áo vá nhiều 01 – 11

890 Quần áo 09 – 06

891 Quản bưởi 17 – 71

892 Quần lót 02 – 59

893 Quán rượu ngoài trời 69

894 Quan tài bố nuôi 62 – 63

895 Quan tài chôn rồi 01 – 51

896 Quan tài chưa chôn 04

897 Quan tài có xác chết 74 – 21

898 Quan tài mở nắp 31 – 36

899 Quan tài 06 – 56 – 26

900 Quạt trần 82

901 Quét nhà 34 – 43

(tiếp tục cập nhật tại sodeviet.com)

Leave a Comment