BẢNG TRA SỐ ĐỀ THEO GIẤC MƠ- CHỮ CÁI “R”.

nhà cái K8 giải trí

BẢNG TRA SỐ ĐỀ THEO GIẤC MƠ ( Theo thứ tự A,B,C)

904 Ra đa 45 – 54

905 Ra suối mưa to 35 – 53

906 Rắn bơi 21 – 82

907 Rắn cắn gót chân 57

908 Rắn cắn người 43 – 73

909 Rắn cắn 14 – 59 – 95

910 Rắn đất 38 – 78

911 Rắn đuổi 69

912 Rắn hai đầu 15 – 51

913 Rắn quấn chân 96

914 Rắn quấn người 49 – 97

915 Rắn quấn 05 – 15 – 51

916 Rắn rết 00 – 20 – 28 – 40 – 82

917 Râu mọc dài 25 – 57

918 Râu 03 – 53 – 07 – 75

919 Rệp 26 – 64

920 Rổ đỗ 28 – 48 – 68 – 86

921 Rổ trứng 70 – 30

922 Rơi kính đeo 32 – 89

923 Rơm rạ 36 – 78

924 Rồng bay 57 – 34

925 Rùa biển 87

926 Rửa chân 86 – 68

927 Rùa 56

928 Rụng cả hàm răng 03

929 Rụng một chiếc răng 31

930 Rụng răng 31 – 32 – 52 – 62

(tiếp tục cập nhật tại sodeviet.com)

Leave a Comment