Từ thành ngữ đến … số đề

Thành ngữ số đề Con đường từ chữ cái thành ... các con số đề!

Như trong từ điển số cầu của chúng tôi có các mục về giấc mơ và số, các câu thành ngữ có các vế câu cũng được “thần dân lô đề học” phán thành những con số. Những thành ngữ số đề này thường được đông đảo thành viên áp dụng, và mang vào thực … Read more