Nằm mơ thấy ngôi đền là gì?

Nằm mơ thấy ngôi đền hoặc đình có điềm báo và con số gì

Đền, đình là danh từ chỉ những nơi thờ phụng. Vậy ngoài cặp số 01, cặp số 40, cặp số 63, cặp số 68, cặp số 80 và cặp số 127 áp dụng cho giấc mơ liên quan đến đền, đình vẫn còn các cặp số hạp nào liên quan nữa không? Bạn có thể … Read more