Ôm lô đề năm 2018 – Có nên ôm lô đề không?

Ôm lô đề năm 2018 - Có nên ôm lô đề ở thời điểm bây giờ không?

Xin chào các bạn gần xa, hôm nay có dịp tôi đi gặp một vài bạn đồng môn. Chúng tôi ngồi xem lại các vấn đề đã xảy ra trong những năm gần đây. Thật sự thì sau khi không còn làm việc với Royal88 thì tôi đã có một số vấn đề. Nhưng hiện … Read more