Mơ thấy gieo trồng là điềm báo gì?

Mơ thấy gieo trồng là điềm báo gì? Giải thích giấc mơ gieo trồng.

Gieo trồng là động từ chỉ việc gieo hạt giống, chăm sóc, tưới tiêu để cho cây ngày một phát triển hơn. Vậy ngoài cặp số 46, cặp số 57 và cặp số 360 áp dụng cho giấc mơ liên quan đến gieo trồng vẫn còn các cặp số hạp nào liên quan nữa không? … Read more